IRBIS Thatching & Rethatching Service
WŁAŚCIWOŚCI STRZECHY

Zdrowy dach z materiału biologicznego, pozyskiwanego ekologicznie - nie ma sobie równych w żadnej kategorii, warunkiem jest zachowanie wysokiego stopnia profesjonalizmu przy jego układaniu oraz właściwego reżimu technologicznego!

IRBIS Thatching & Rethatching Service

Podstawowym zadaniem każdego dachu jest zebranie i odprowadzenie wody opadowej poza obręb budynku. Te warunki lepiej lub gorzej spełniają wszystkie stosowane pokrycia. Przy żadnym zaś, z obecnie stosowanych materiałów, nie ma takiej kompensacji zalet, jakie zapewnia trzcina:

1. Współczynnik przewodzenia ciepła
a)      sucha - 0,07 kcal/mxhxsC
b)       wilgotna - 0,09 kcal/mxhxsC

należy jednak pamiętać, że przy realizacji strzechy w systemie zamkniętym, jaką stosuje się we współczesnych budynkach, pokrycie powinno być wentylowane, aby zachowało właściwą trwałość - chcąc wykorzystaćź choć częściowo właściwości termoizolacyjne strzechy należy maksymalnie wydłużyć odległość wlotu i wylotu powietrza wentylującego;

2. Nacisk - 45 do 72 kg/m2 (jedno z najcięższych pokryć dachowych!);

3. Niwelacja rocznej amplitudy temperatur: latem - chłodno, zimą - ciepło (podczas silnych wiatrów połączenie przenikalności strzechy i wentylacji znacznie obniża komfort cieplny, jeśli nie zastosowano dodatkowej izolacji cieplnej);

4. Warstwa strzechy i jej właściwe wykonanie (strzechę wypuszcza się min. 50 cm poza obrys budynku) zapobiega latem nagrzewaniu się pomieszczeń polożonych na poddaszu jak i ścian niższej kondygnacji (wypuszczony okap pochłania promienie wysoko położonego latem słońca), zimą zaś nisko położone słońce bez przeszkód nagrzewa całą wysokość ścian;

5. Tłumienie hałasu - 35 cm grubości strzechy w połączeniu z wypuszczonym poza obrys budynku okapem (od 50 do 120cm) jest idealnym wyciszeniem wnętrza domu, po dodaniu ocieplenia otrzymujemy pełne wyciszenie akustyczne!;

6. Szczelność na opady atmosferyczne dużo lepsza niż dachówki ceramicznej, czy jakiegokolwiek innego pokrycia - 100%!

7. To, do czego w Polsce nie przykłada się wielkiej wagi, ale co decyduje o wyborze takiego pokrycia w krajach wysokorozwiniętych - zabezpieczenie przed kancerogennym zakresem promieniowania ultrafioletowego, które może uszkadzać geny i zmniejszać odporność naszego organizmu.

8. Możliwość plastycznego kształtowania dachu ograniczona jedynie inwencją strzecharza. Najlepiej wyglądają łagodne linie krzywe, które tak trudno uzyskać przy innych pokryciach;

9. Przy zastosowaniu  żaroodpornych, nierdzewnych materiałów do wiązania, strzecha stanowi zaporę dla ognia, a zastosowanie niepalnych izolacji/przegród i impregnacja powierzchni gwarantuje pełne bezpieczeństwo mieszkańców domu i użytkowników;

10. Idealna harmonia ze środowiskiem i krajobrazem - nowoczesne zasady projektowania za dom ekologiczny uznają nie ten, przy budowie którego zastosowano najnowszą technologię ale ten, który powstał z wykorzystaniem i uwzględnieniem praw natury. Przykładem mogą być domy autorów bezimiennych, które powstawały przez setki lat na podstawie wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie, a dziś zadziwiają swoim niepowtarzalnym stylem i przyciągają wzrok wyjątkowym urokiem (patrz nasz album Inspiracje!)

11. Gwarancja udzielana przez firmę: ustawowa 2 lata i rozszerzona - do 10 lat.


Jeśli myślą Państwo o skorzystaniu z naszych usług
- prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego!

ZAPRASZAMY !